Copyright infringement

Creative Wood & Bæredygtighed​

I Creative Wood anvender vi FNs verdensmål som vores ledetråd i vores virksomhed, og vi har særligt fokus på målene 12 (ansvarligt forbrug og produktion) og 8 (anstændige jobs og økonomisk vækst)

Når vi indkøber materialer til vores produktion, lægger vi vægt på at materialerne er bæredygtigt fremstillet, og alt vores træ er FSC- og PEFC-certificeret, mens alt vores akryl er genanvendeligt.

I vores produktion lægger vi vægt på sortering af vores restmaterialer, og i størst mulig omfang anvender vi restmaterialer til produktion af mindre varer. Med andre ord; Hvis vi fx har produceret et stort rundt velkomstskilt, hvor 4 hjørner bliver skåret fra materialepladen, så bruger vi de 4 hjørner til drinkspinde eller plantepinde. På den måde går intet til spilde.

Samtidig investerer vi mange penge i gode filtre, som filtrerer luften fra vores produktionsmaskiner. Det gør vi for at sikre, at de forurenende partikler fra produktionen ikke bliver sendt ud i den friske luft.

For os er det vigtigt, at vi med vores virksomhed kan være med til at skabe arbejdspladser. Derfor er vi stolte af at vi, efterhånden som Creative Wood vokser, også har kunne ansætte vores første medarbejdere. Når vi ansætter, er det vigtigt at det er nogle mennesker som er engagerede, og som har lyst til at være en del af vores væksteventyr. Til gengæld gør vi alt hvad vi kan for at skabe en sund arbejdsplads med sundt fysisk og psykisk arbejdsklima. Det gør vi bl.a. ved at have en tæt dialog med vores medarbejdere og faste udviklingssamtaler. 

Vi tror også på, at mennesker som ikke kan varetage et fuldtidsjob fx pga. en fysisk eller psykisk skade, kan bringe stor værdi til private virksomheder med deres kompetencer og interesse i at skabe et fornuftigt arbejdsliv. Derfor er vi meget åbne overfor medarbejdere som har brug for fleksibilitet ift. arbejdsopgaver og arbejdstid fx i forbindelse med jobprøvning. Vi har i dag en medarbejder i jobprøvning som kun kan arbejde 3 x 3 timer om ugen, men til gengæld er hun super effektiv og meget engageret i hendes arbejdsopgaver og i Creative Wood – og vi har samtidig nogle ekstra hænder 3 gange om ugen.

Creative Woods strategiske indsatsområder:

  • Øget reproduktion af restmaterialer
  • 100% affaldssortering af restmaterialer
  • Forbedret filtrering af luft fra produktion
  • Alle materialer brugt til pakning og emballering skal være bæredygtigt fremstillet
  • Beskæftigelse af medarbejdere i jobprøvning med en fysisk eller psykisk skade eller et handicap

Hvad er FSC?

FSC (Forest Stewardship Council) er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Du finder FSC-mærket på produkter af træ og papir, som du kan købe med god samvittighed.

Det kan du, fordi der i en FSC-skov ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og får ordentlig sikkerhedsudstyr og løn.

Kilde: FSC Denmark

Hvad er PEFC?

Programme for The Endorsement of Forest Certification (PEFC) er en international non-profit paraplyorganisation, der leverer uafhængig tredjeparts evaluering og godkendelse af nationale skovcertificeringssystemer. PEFC er en international anerkendt mærkningsordning for ansvarlig skovdrift. Skovcertificering sikrer, at skovene forvaltes i henhold til miljømæssige, sociale og økonomiske kriterier. PEFC ejer og udvikler de certificeringsstandarder og -krav som certificerede virksomheder skal følge.

Den danske PEFC’s Skovstandard fastlægger kriterier for bæredygtig skovdrift, samt krav til registrering og planlægning, og er udviklet inden for rammerne af PEFC’s internationale principper for ansvarlig skovdrift. En skovejer overholder kriterierne i skovstandarden for at få certificeret sin skov. Hvis skovejeren ønsker at bringe træ på markedet, skal han i tillæg sporbarhedscertificeres.

PEFC sporbarhedscertificering sikrer, at træbaseret materiale, som er omfattet af certificeringen kan spores fra skoven, gennem de forarbejdende led og til kunden. Alle led i leverandørkæden skal være certificeret for at kunne opretholde sporbarheden. Sporbarhedsstandarden stiller blandt andet krav til modtagekontrol, adskillelse af certificeret og ikke certificeret materiale og volumen registrering og mærkning.

For at sikre, at de certificerede virksomheder overholder kravene i PEFC standarderne udfører godkendte certificeringsvirksomheder årlige kontrolbesøg og udsteder certifikater.

Kilde: Træguiden.dk

Vi er desværre under konkurs.
Hvis du har noget til gode hos os så send os en mail på kontakt@creativewood.dk og vores advokat vil vende tilbage med henblik på tilbagebetaling af dine penge. Vi beklager af hele vores hjerte.
Samanda og Thomas

15585